Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 95669 View view 34.201.9.19 rss feed
 
 
หน้าหลัก > อัลบั้มรูปกิจกรรมของเรา


กศน.อำเภอภูซางร่วมปลูกต้นไม้ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

 15/05/2020 :  10:56 น.


กศน.อำเภอภูซางมอบหน้ากากให้กับตัวแทนตำบลทุ่งกล้วย

 15/04/2020 :  00:36 น.


การจัดการเรียนการสอนกศน.ตำบลทุ่งกล้วย

 13/04/2020 :  14:14 น.


ส่งเสริมการอ่านในวัด และ ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก

 15/08/2016 :  12:10 น.


ช่างประปา กลุ่มสนใจ

 15/08/2016 :  11:42 น.


digital marketing

 10/08/2016 :  10:18 น.


แอพพลิเคชั่น

 10/08/2016 :  10:17 น.


สมาร์ทโฟน

 10/08/2016 :  10:15 น.


อาชีพการย้อมผ้าสีธรรมชาติ

 03/07/2016 :  22:47 น.


อาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก

 03/07/2016 :  22:21 น.


โครงการการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของประชาชนในอำเภอภูซาง โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเ

 03/07/2016 :  21:57 น.


โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกแฝกโอบดิน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

 03/07/2016 :  21:54 น.


โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญของประชาชน

 03/07/2016 :  21:52 น.


หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง

 16/06/2016 :  15:03 น.


ธุรกิจขนมไทย

 03/06/2016 :  16:50 น.


ทักษะชีวิต ประชารัฐตำบลทุ่งกล้วย

 03/06/2016 :  14:57 น.


โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 03/06/2016 :  14:06 น.


ชุมชนรักการอ่าน

 11/05/2016 :  17:38 น.


แหล่งเรียนรู้ชุมชน

 11/05/2016 :  17:19 น.


บ้านหนังสือชุมชน

 11/05/2016 :  17:15 น.


หลักสูตรการร้อยลูกปัด

 11/05/2016 :  16:33 น.


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 11/05/2016 :  16:26 น.


กิจกรรมเยาวชนทางสายใหม่

 11/05/2016 :  16:09 น.


กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราช ดำริบ้านนาหนุน

 11/05/2016 :  16:01 น.


โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน

 11/05/2016 :  14:53 น.


การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

 11/05/2016 :  14:49 น.


พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ

 15/01/2016 :  16:06 น.


อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 15/01/2016 :  13:41 น.


ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย

 15/01/2016 :  13:23 น.


ประเพณีสู่ขวัญข้าว ตำบลทุ่งกล้วย

 15/01/2016 :  13:19 น.


การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 15/01/2016 :  13:44 น.


กศน.ตำบลทุ่งกล้วย ร่วมงานกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่รุ่งทวี

 15/01/2016 :  10:54 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลทุ่งกล้วย
134 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  0861164143
ติดต่อผู้ดูแล Virapornka905@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo