เรียน นักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งกล้วยทุกท่าน
  เรื่อง ใบงาน+ใบความรู้ ระดับประถม

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/01/2016 เวลา  : 15:50 น. โดย  : krutuinuy
โหลด1 : 2201161550YKFZV1DOCX
โหลด2 : 2201161550YKFZV2.RTF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save