อบรม digital ชุมชน ตำบลทุ่งกล้วย
วันที่ 09/08/2016 เวลา 22:38 น. (320)
  ให้นักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งกล้วย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา เวลา 7.30 น. ณ วัดบ้านทุ่งกล้วย
วันที่ 22/01/2016
เวลา 16:04 น. (390)
  กิจกรรมประเพณีสู่ขวัญข้าว
วันที่ 15/01/2016
เวลา 13:18 น. (372)
  นายสุรพงษ์ งามสม ผอ.รร.มัธยมวัดนานายโรง เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 15/01/2016
เวลา 13:04 น. (952)
 
 เปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย กศน.ตำบลทุ่งกล้วย วันที่ 15/01/2016 (369)
 สมุดบันทึก จากสมุดเหลือใช้ วันที่ 14/01/2016 (364)