กศน.อำเภอภูซางมอบหน้ากากผ้า face shield ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย
วันที่ 15/05/2020 เวลา 10:32 น. (5)
  กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
วันที่ 04/05/2020
เวลา 18:01 น. (9)
  กศน.ตำบลทุ่งกล้วยรับสมัครนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 18/04/2020
เวลา 17:31 น. (13)
  ให้นักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งกล้วย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา เวลา 7.30 น. ณ วัดบ้านทุ่งกล้วย
วันที่ 22/01/2016
เวลา 16:04 น. (457)
 
 กิจกรรมประเพณีสู่ขวัญข้าว วันที่ 15/01/2016 (432)
 นายสุรพงษ์ งามสม ผอ.รร.มัธยมวัดนานายโรง เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 15/01/2016 (1160)
 เปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย กศน.ตำบลทุ่งกล้วย วันที่ 15/01/2016 (423)
 สมุดบันทึก จากสมุดเหลือใช้ วันที่ 14/01/2016 (419)